Samenwerking met de gemeente Wierden
Twente Personeelsdiensten is het arbeidsbemiddelingsbureau van de Gemeente Wierden. Samen met de gemeente Wierden zijn we een publiek-private samenwerking (PPS) aangegaan op het terrein van werkgeversbenadering en uitstroom van bijstandsgerechtigden. Dit onder het motto “Doen wat werkt!”. Wij zijn altijd op zoek naar partners en vacatures op de arbeidsmarkt die geschikt zijn voor deze doelgroep. Samen met opdrachtgevers en werkzoekenden werken we aan een gezamenlijk doel:
De kortste weg naar duurzaam werk.

Onze kracht is om kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt succesvol te re-integreren.

Door onze jarenlange kennis en expertise weten we welke aanpak vereist is inzake de werkbegeleiding. Omdat wij het werkveld goed kennen zijn wij in staat om de kandidaten optimaal te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe passende functie.

Onze kracht is om kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt succesvol te re-integreren. Onze visie is dat er met de juiste begeleiding voor elke kandidaat een (loop)baan is,  die perfect bij hem/haar past.

Bent u als gemeente of overheidsinstantie geïnteresseerd in deze dienstverlening? Dan zijn wij uiteraard bereid om in een geheel vrijblijvend gesprek het e.e.a. toe te lichten.